Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Cục Hàng không Việt Nam tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Liên kết website