Chuyển đổi khai thác Đài Kiểm soát không lưu Thọ Xuân

Chuyển đổi khai thác Đài Kiểm soát không lưu Thọ Xuân

Dự án Đài kiểm soát không lưu Cảng hàng không Thọ Xuân có tổng mức vốn đầu tư hơn 95 tỷ đồng bằng nguồn vốn đầu tư phát triển của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Công trình được khởi công ngày 4/10/2015 và chuyển đổi khai thác từ 7h00 ngày 12/1/2018.

Liên kết website