Bamboo Airways khôi phục và mở mới hàng loạt đường bay quốc tế

Bamboo Airways khôi phục và mở mới hàng loạt đường bay quốc tế

Bamboo Airways sẽ khôi phục các chuyến bay quốc tế và tần suất khai thác chung sẽ được từng bước tăng dần theo nhu cầu của thị trường.

Liên kết website