Vietjet mở đường bay Nha Trang - Đà Nẵng

Vietjet mở đường bay Nha Trang - Đà Nẵng

Đường bay Nha Trang – Đà Nẵng được khai thác khứ hồi hàng ngày, thời gian bay mỗi chặng khoảng một giờ.

Liên kết website