Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam triển khai kế hoạch năm 2022

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam triển khai kế hoạch năm 2022

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2022 bằng hình thức trực tiếp tại nhà B, Trụ sở Tổng công ty và trực tuyến tại các điểm cầu Công ty Quản lý bay miền Trung và Công ty Quản lý bay miền Nam.

Liên kết website