Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM tiếp xã giao Tổng Giám đốc Cơ quan khí tượng Nhật Bản

Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM tiếp xã giao Tổng Giám đốc Cơ quan khí tượng Nhật Bản

Nhân chuyến công tác tại Hà Nội dự Hội thảo kỹ thuật lần thứ 50 của Ủy ban Bão quốc tế, chiều ngày 28/2/2018, Tiến sĩ Hashida – Tổng Giám đốc Cơ quan khí tượng Nhật Bản (Japan Meteorological Agency) đã đến chào xã giao Lãnh đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Liên kết website