Hoạt động tuyên truyền chuyển đổi số gắn với  bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng tại cảng HKQT Cam Ranh

Hoạt động tuyên truyền chuyển đổi số gắn với bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng tại cảng HKQT Cam Ranh

Ngày 23/11/2023, tại khu vực lân cận Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, đã triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức với chủ đề “Chuyển đổi số gắn với bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng - Nhiệm vụ và giải pháp trong công tác phối hợp với các đơn vị ngoài Ngành và địa phương vì mục tiêu phát triển bền vững”.

Liên kết website