Giảm hàng loạt giá phí cho các hãng hàng không Việt Nam từ ngày 01 tháng 3 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020

Giảm hàng loạt giá phí cho các hãng hàng không Việt Nam từ ngày 01 tháng 3 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa ký ban hành Thông tư số 19/TT - BGTVT quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không.

Liên kết website