Thông báo kết quả Hội nghị tiền đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng, khai thác khu bảo trì phương tiện phục vụ mặt đất và xử lý vệ sinh tàu bay số 1 và số 2 - Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Thứ Hai, 27/11/2023 - 18:58 GMT+7

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                   Hà Nội, ngày  27 tháng 11 năm 2023


THÔNG BÁO
Kết quả Hội nghị tiền đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng, khai thác khu bảo trì phương tiện phục vụ mặt đất và xử lý vệ sinh tàu bay số 1 và số 2 - Cảng hàng không quốc tế Long Thành


Thực hiện quy định của pháp luật về đấu thầu, ngày 23 tháng 11 năm 2023 Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tiền đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng, khai thác khu bảo trì phương tiện phục vụ mặt đất và xử lý vệ sinh tàu bay số 1 và số 2 - Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Tới dự có các Nhà đầu tư quan tâm. Phía Cục HKVN có Phó Cục trưởng Phạm Văn Hảo Chủ trì hội nghị cùng Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của Cục.

Hội nghị đã cùng nhau trao đổi các nội dung cần làm rõ trong Hồ sơ mời thầu. Nội dung cuộc họp được lập thành Biên bản.

Cục Hàng không Việt Nam xin gửi nội dung câu hỏi của Nhà đầu tư và phần trả lời làm rõ của Cục Hàng không Việt Nam tại Phụ lục  gửi kèm theo Thông báo này.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website