THÔNG BÁO Kết quả thi vòng 1 và kế hoạch thi vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam

Thứ Tư, 15/11/2023 - 14:38 GMT+7

     BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM                                              Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

    HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG                                   

                                                                                                                Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Kết quả thi vòng 1 và kế hoạch thi vòng 2

Kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam

 

Căn cứ Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy  định  về tuyển  dụng,  sử dụng,  quản    công  chức và các văn bản hướng dẫn có liên quan;


Ngày 10-11/11/2023, tại Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục HKVN đã tổ chức thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2023 của Cục HKVN bằng hình thức trắc nghiệm trên máy vi tính 2 môn thi Kiến thức chung và Ngoại ngữ -tiếng Anh.


Trên cơ sở kết quả thi của các thí sinh, sau khi họp, thống nhất, Hội đồng tuyển dụng Thông báo như sau:

1. Kết quả chấm thi vòng 1 môn Kiến thức chung và môn Ngoại ngữ (tiếng Anh):   Phụ lục 1.

2. Danh sách thí sinh (đạt) đủ điều kiện tham dự thi vòng 2:  Phụ lục 2.

3. Kế hoạch thi vòng 2:

- Môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành.

- Hình thức: Thi phỏng vấn.

- Thời gian: thời  gian  làm  thủ  tục  thi và  tổ  chức  thi từ 7h00-7h45  ngày 25/11/2023.

- Hình thức thi: thi Phỏng vấn.

+ Sáng: Từ 8h00 ngày 25/11/2023;

+ Chiều: Từ 13h30 ngày 25/11/2023 (Phụ lục 3, Phụ lục 4).

- Địa điểm thi: Trụ sở Cục Hàng không Việt Nam -Số 119 Nguyễn Sơn, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

- Các thí  sinh đến dự thi phải mang theo Thẻ căn cước công dân,  Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu và Thông báo.


Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và thí sinh đăng ký dự tuyển công chức Cục Hàng không Việt Nam năm 2023 được biết và thực hiện./.

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website