Hướng dẫn một số điểm về cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh

Hướng dẫn một số điểm về cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh

Cục Hàng không Việt Nam hướng dẫn các đơn vị trong ngành về một số nội dung liên quan cấp thể, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không.

Liên kết website