Xử lý vi phạm và thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không

Thứ Hai, 11/01/2016 - 10:56 GMT+7

Văn bản quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không đã được Bộ trưởng Đinh La Thăng ký ban hành.

Theo đó, các hình thức xử lý vi phạm quy định tại Thông tư không thay thế cho các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Tổ chức, người có thẩm quyền phải ban hành văn bản khuyến cáo các chế tài đối với việc không thực hiện đầy đủ các yêu cầu khắc phục hành vi vi phạm.
Cục HKVN khuyến cáo lần thứ nhất ngay sau khi phát hiện tổ chức thực hiện không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các trách nhiệm tương ứng được quy định tại Thông tư. Tổ chức vi phạm bị đưa vào danh sách các doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các trách nhiệm liên quan đến hoạt động vận tải hàng không trong trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ khuyến cáo lần thứ hai của Cục HKVN về cùng một nội dung; Cục HKVN đưa tổ chức vi phạm vào danh sách tại thời điểm ban hành khuyến cáo  lần thứ ba và rút khỏi danh sách khi đã thực hiện đầy đủ khuyến cáo. Ngoài các hình thức xử lý này, tổ chức vi phạm bị đình chỉ, thu hồi pháp, giấy phép, giấy chứng nhận hoạt động theo quy định của pháp luật.
Đối với việc  xử lý các cá nhân có liên quan, Cục HKVN khuyến cáo lần thứ nhất sau khi phát hiện cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các trách nhiệm tương ứng được quy định tại Thông tư. Cá nhân vi phạm bị Cục HKVN thông báo bằng văn bản về năng lực quản lý, giám sát, điều hành trực tiếp hoạt động vận tải hàng không trong trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ khuyến cáo lần thứ hai của Cục HKVN về cùng một nội dung.Đối với cá nhân giữ vị trí phụ trách quản lý lĩnh vực chuyên môn được Cục HKVN chấp thuận theo quy định, trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ khuyến cáo lần thứ hai của Cục HKVN về cùng một nội dung, bị yêu cầu đưa ra khỏi vị trí đã được chấp thuận.
Đối với cá nhân là nhân viên hàng không, ngoài hình thức xử lý vi phạm như vừa nêu, còn bị xử lý theo quy định của tổ chức và quy định về chế độ kỷ luật đặc thù đối với nhân viên hàng không; bị đình chỉ, thu hồi giấy phép và xử lý theo quy định.
Đối với cán bộ, công chức, viên chức, tùy theo mức độ bị kiểm điểm, xử lý kỷ luật theo qy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định xử lý vi phạm đối với Cục trưởng Cục HKVN và các đối tượng khác theo thẩm quyền.
Cục trưởng Cục HKVN quyết định xử lý  vi phạm đối với Giám đốc Cảng vụ hàng không và các đối tượng khác theo thẩm quyền; Ban hành khuyến cáo, thông báo, yêu cầu, thu hồi danh sách theo quy định của Thông tư.
Giám đốc Cảng vụ hàng không quyết định xử lý vi phạm đối với các cá nhân thuộc Cảng vụ hàng không và các đối tượng khác theo thẩm quyền; ban hành khuyến cáo theo quy định của Thông tư.
Trưởng Đoàn thành tra, kiểm tra hoặc người có thẩm quyền phải báo cáo kịp thời bằng văn bản về vi phạm của tổ chức, cá nhân với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo các quy định của pháp luật.
Người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của tổ chức xử lý vi phạm cá nhân thuộc tổ chức theo quy định của pháp luật và quy định của tổ  chức.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2016. Chi tiết nội dung của Thông tư, xem tại mục “Văn bản mới” của Website./.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website