Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong công tác cải cách hành chính

Thứ Tư, 09/09/2015 - 09:13 GMT+7

Nhằm xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải; đồng thời đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc chỉ đạo, điều hành của Bộ Giao thông vận tải về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, đơn giản hóa hệ thống thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải, Bộ đã ra Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của TTCP.

Theo đó, Bộ yêu cầu xác định nhiệm vụ cụ thể đối với người đứng đầu đơn vị trong công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc bộ trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính.Tất cả các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đều được rà soát, những thủ tục hành chính không còn phù hợp phải được cắt bỏ ngay, những thủ tục rườm rà phải được đơn giản hóa theo hướng tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với thông lệ quốc tế nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước.

Bộ giao các Tổng cục trưởng, Cục trưởng các Cục trực thuộc tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC; kịp thời có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.Trường hợp xét thấy cần thiết thì tham mưu, đề nghị Bộ trưởng trực tiếp đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC.

Bộ cũng giao nhiệm vụ cho các Tổng cục Đường bộ, các Cục trực thuộc và các đơn vị có liên quan  trong năm 2015 cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng thuê dịch vụ công nghệ thông tin, bổ sung quy định về phạm vi và số lượng các thủ tục hành chính tham gia cơ chế một cửa, tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết nối với cơ quan hải quan, chia sẻ thông tin, dữ liệu tàu biển, vận đơn hàng không …

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu tháng 10 năm nay, các Cục: hàng không Việt Nam, hàng hải Việt Nam, đường thủy nội địa Việt Nam rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ chủ trì, điều hành việc phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực hải quan; phát hiện khó khăn vướng mắc, tham mưu đề xuất các giải pháp cụ thể để khắc phục những khó khăn nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giao lưu hàng hóa, góp phần nâng cao chất lượng thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, minh bạch hóa hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website