Phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra ngành giao thông vận tải

Thứ Sáu, 16/10/2015 - 11:11 GMT+7

Ngày 24 tháng 9, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký ban hành Thông tư quy định về phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra ngành GTVT.

Theo đó, khi thực hiện hoạt động thanh tra hành chính, thanh tra viên, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Thanh tra Bộ GTVT, Thanh tra Sở GTVT sử dụng trang phục theo quy định của Tổng Thanh tra Chính phủ về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc cơ quan thanh tra nhà nước.
Khi hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thì sử dụng trang phục theo quy định tại Thông tư này.
Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân thanh tra ngành GTVT gồm: Thanh tra Bộ GTVT, Thanh tra Sở GTVT, thanh tra Cục Hàng không Việt Nam, thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam; Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ hàng không, Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Mẫu phù hiệu dệt trên hình khiên của thanh tra Cục Hàng không Việt Nam
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Bãi bỏ Quyết định số 28/2005/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2005 của Bộ GTVT quy định về cờ hiệu, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra  giao thông vận tải các cấp.
Các cơ quan thanh tra ngành GTVT có thể sử dụng trang phục theo Quyết định số 28/2005/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2005 của Bộ GTVT cho đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2016, nhưng phải sử dụng cầu vai, cấp hàm, biển tên theo quy định tại Thông tư 52/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 9 năm 2015.
Bộ trưởng giao Thủ trưởng các cơ quan thanh tra ngành GTVT xây dựng quy chế nội bộ quản lý, sử dụng phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra giao thông vận tải.
Chi tiết nội dung của Thông tư, xem tại mục “Văn bản mới” của Website./.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website