Phổ biến, tuyên truyền, phục vụ tra cứu một số văn bản pháp luật về hàng không dân dụng bằng tiếng Anh

Thứ Ba, 07/11/2017 - 15:31 GMT+7

Nhằm đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu của một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tại Hội nghị đối thoại với các hãng hàng không, Phòng Pháp chế đã chủ trì thực hiện và hoàn thành việc dịch một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng từ tiếng Việt sang tiếng Anh để phục vụ công tác phổ biến, tuyên truyền, tra cứu.

There are some legal documents in civil aviation sector:

Vietnam Civil Aviation Law

The Law Amending and Supplementing a Number of Articles of Vietnam Civil Aviation Law

Decree No. 66/2015/NĐ-CP dated 12 August 2015 of the Government defining the aviation authorities

Decree No. 68/2015/NĐ-CP dated 18 August 2015 of the Government on registration of nationality and right towards aircraft

Decree No. 125/2015/ND-CP dated 4 December 2015 of the Government stipulate in detail air traffic management

Decree No.102/2015/NĐ-CP dated 20 October 2015 of the Government on management and operation of airports and airfields

Decree No. 92/2015/ND-CP dated 13 October 2015 of the Government on aviation security

Decree No. 92/2016/NĐ-CP dated 01 July 2016 of the Government providing for conditional business sectors or activities in the civil aviation industry

Decree No.30/2013/NĐ-CP dated 08 April 2013 of the Government on air transport business and general air operation

Decree No.27/2011/NĐ-CP dated 09 April 2011 of the Government on supplying, development, handling, usage of passengers information before entering into the border gate of Vietnam by air traffic

Decree No. 02/2012/NĐ-CP dated 11 January 2012 of the Government detailing and guiding implementation of Ordinance on procedures for arrest of aircraft; procedures for handling renounced aircraft

Circular No. 17/2016/TT-BGTVT dated 30 June 2016 of the Transport Minister on the management and operation of airports and aerodromes

Circular No. 193/2016/TT-BTC dated 11 August 2016 of the Finance Minister provides circular prescribing rates, collection, management and use of aviation charges and fees

Circular No. 01/2016/TT-BGTVT dated 01 February 2016 of the Transport Minister detailing the aviation security program and quality control of Vietnam aviation security

Circular No. 36/2015/TT-BGTVT dated 24 July 2015 of the Transport Minister promulgates a Circular on management of domestic air carriage prices and aviation service prices

Circular No.146/2016/TT-BTC dated 06 October 2016 of the Finance Minister provide for fees for flights over the Vietnam's airspace and the collection, transfer and management thereof

Circular No.194/2016/TT-BTC dated 08 November 2016 of the Finance Minister provides circular prescribing rates, collection, remittance of customs charge and airport enter/exit fee on the arrival of foreign flights at Vietnamese airports

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website