Nghị định số 68/2015/NĐ-CP về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

Thứ Ba, 08/09/2015 - 16:01 GMT+7

Ngày 18 tháng 8 Chính phủ đã ban hành Nghị định về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay.


Đối với việc đăng ký quốc tịch tàu bay, yêu cầu đặt ra là tàu bay thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam, tàu bay được thuê- mua không có tổ bay với thời hạn thuê từ 24 tháng trở lên để khai thác tại Việt Nam phải đăng ký mang quốc tịch Việt Nam theo quy định. Trong thời gian sáu tháng kể từ ngày nhập khẩu về Việt Nam, tàu bay phải được đăng ký mang  quốc tịch Việt Nam.

Tàu bay được đăng ký mang quốc tịch Việt Nam phải đáp ứng điều kiện: chưa có quốc tịch  của bất kỳ quốc gia nào hoặc đã xóa đăng ký quốc tịch nước ngoài; có giấy tờ hợp pháp chứng minh về quyền sở hữu tàu bay, quyền chiếm hữu tàu bay đối với trường hợp thuê- mua hoặc thuê tàu bay; đáp ứng yêu cầu về tuổi của tàu bay (đối với tàu bay đã qua sử dụng); đáp ứng các điều kiện, yêu cầu về đảm bảo quốc phòng , an ninh, an toàn hàng không, an ninh hàng không và bảo vệ môi trường.

Các trường hợp sau  tàu bay bị xóa  đăng ký mang quốc tịch Việt Nam: tàu bay bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật; tàu  bay không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 của Nghị định; theo đề nghị của chủ sở hữu tàu bay hoặc người đề nghị đăng ký tàu bay; theo đề nghị của người được chỉ định tại văn bản IDERA (Irrevocable De-registration and Export Request Authorisation, là văn bản được ban hành theo quy định của Công ước Cape Town).


Các quyền đối với tàu bay mang quốc tịch Việt Nam phải được đăng ký theo quy định tại Nghị định. Chủ sở hữu tàu bay đề nghị đăng ký quyền sở hữu tàu bay, Người thuê tàu bay đề nghị đăng ký  quyền chiếm hữu tàu bay phải gửi hồ sơ trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác qua Cục HKVN và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin ghi trong hồ sơ.

Các thủ tục đăng ký, đăng ký tạm thời, xóa đăng ký quốc tịch; đăng ký các quyền đối với tàu bay, xóa đăng ký quyền sở hữu , chiếm hữu tàu bay; cấp mã số AEP và đăng ký, xóa đăng ký văn bản IDERA; sổ đăng bạ tàu bay được quy định cụ thể tại Nghị định.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 và thay thế Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2007 về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng và Nghị định số 50/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 70/2007/NĐ-CP.

Đối với các Giấy chứng nhận liên quan đến đăng ký tàu bay tại Việt Nam đã cấp trước ngày Nghị định có hiệu lực thì vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng theo thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận đó. Trường hợp các Giấy chứng nhận  này hết hiệu lực thì phải thực hiện việc cấp mới theo quy định tại Nghị định này./.

 

 

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website