Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

Thứ Ba, 28/09/2021 - 10:59 GMT+7

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về việc hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021.

Theo đó, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (sau đây gọi tắt là Chiến dịch) được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hằng năm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường. 


Hiện nay, tại Việt Nam, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, cả nước đang tập trung tối đa các nguồn lực vào công tác phòng, chống để đẩy lùi dịch bệnh. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch năm nay phải đảm bảo phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế, tập trung tuyên truyền, truyền thông theo hình thức trực tuyến.

 

Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ điều kiện thực tế để triển khai các hoạt động về tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh theo đúng quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong việc bảo vệ, giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường; phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 bằng các hình thức phù hợp đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc để hiểu rõ và thực hiện.


Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông, báo chí ngành giao thông vận tải tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự… về các hoạt động bảo vệ môi trường; đặc biệt chú trọng tuyên truyền các nội dung trọng tâm theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 (thông tin, tài liệu truyền thông tham khảo tại các địa chỉ http://monre.gov.vn,http://vea.gov.vn, http://monremedia.vn). Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website