Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ Bảy, 07/01/2023 - 14:15 GMT+7

Sáng 05/01, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ GTVT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT và đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT chủ trì hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Hà Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Ủy viên BCH, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; các đồng chí Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ GTVT.

 
Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT chủ trì Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT đã báo cáo kết quả công tác năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Bộ GTVT. Theo đó trong năm 2022, với sự quyết tâm, nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, CCVC-LĐ trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ GTVT để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ GTVT lãnh đạo các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Tập thể lãnh đạo Bộ, các cán bộ, CCVC-LĐ ngành GTVT đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, tích cực đổi mới tư duy, cách thức tổ chức thực hiện với sự cố gắng, nỗ lực, làm việc không kể ngày đêm để hoàn thành với tốc độ nhanh nhất và chất lượng tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

(Đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ báo cáo tại Hội nghị).

 

Về phương hướng năm 2023, đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT cho biết sẽ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ GTVT và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đúng trực thuộc triển khai quyết liệt, đồng bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong năm 2023, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Bộ GTVT (07/11/1948 – 07/11/2023) và 78 năm Ngày truyền thống ngành GTVT (28/8/1945 - 28/8/2023).


(Đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị).

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, đảng viên, CCVC-LĐ thuộc Đảng bộ Bộ GTVT vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022. Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng đã triển khai thực hiện tốt công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và đảng ủy các cấp.

 

Theo đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Quang Trường, Đảng ủy Bộ GTVT làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nhất là trong điều kiện Bộ GTVT tiến hành sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan tham mưu, đơn vị theo Nghị định số 56/2022/NĐ-CP của Chính phủ; Đảng ủy Bộ GTVT đã quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện đầy đủ, bài bản, nghiêm túc...

Về nhiệm vụ công tác năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Quang Trường đề nghị toàn Đảng ủy Bộ GTVT phát huy các kết quả đã đạt được, tiếp tục nỗ lực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chủ động phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ GTVT trong lãnh đạo, chỉ đạo Bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Quang Trường cũng đề nghị toàn Đảng ủy Bộ GTVT tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là các văn bản chỉ đạo về noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, về nêu gương và những điều đảng viên không được làm. Tích cực đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện, xử lý kịp thời các biểu hiện vi phạm, các tồn tại, hạn chế; đẩy mạnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là trong quản lý đảng viên; đồng thời tiếp tục quan tâm đến công tác dân vận, an sinh, nâng cao thu nhập, đời sống cho người lao động.


(Đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng,Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu kết luận Hội nghị).

 

Phát biểu tiếp thu ý kiến và kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT nhấn mạnh: Sau thời gian làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Bộ GTVT đã hoàn thành chương trình đề ra. Các đồng chí đại biểu đã nhất trí cao và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng nhằm bổ sung, làm rõ các nội dung báo báo kết quả công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Bộ trong năm 2023.

 

Đồng chí Lê Anh Tuấn cho biết, năm 2023, dự báo tình hình thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp, khó lường; nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành GTVT và Đảng bộ Bộ. Với tinh thần tích cực, chủ động nhằm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2023.

 

Đồng chí Lê Anh Tuấn yêu cầu các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, có hiệu quả phương hướng công tác, nhiệm vụ chính trị năm 2023. Phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa bên. Lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời công tác củng cố, kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và cấp ủy các cấp về công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền, công tác công đoàn, đoàn thanh niên.

 

“Sau Hội nghị này, tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, cơ quan, đơn vị, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, quyết liệt hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả; bảo đảm thực hiện tốt nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra” Đồng chí Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

* Trước khi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, Đảng ủy Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 12 khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Bộ GTVT; thông qua dự thảo các văn bản gồm: Nghị quyết của BCH Đảng bộ Bộ GTVT về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2023; Chương trình làm việc của BCH Đảng bộ Bộ GTVT năm 2023; Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ năm 2022; Báo cáo xin ý kiến tự đánh giá Đảng bộ Bộ GTVT năm 2022 và biểu quyết bằng phiếu kín về mức xếp loại Đảng bộ Bộ năm 2022; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Bộ; Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ GTVT năm 2023; biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ Bộ lần thứ 12 khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

(mt.gov.vn)

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website