Lấy ý kiến góp ý vào các Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp

Thứ Sáu, 28/02/2020 - 16:34 GMT+7

Hướng dẫn số 60-HD/VPTW ngày 17/01/2020 tổng hợp ý kiến góp ý vào các Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xem tại đây

Công văn Hướng dẫn góp ý các Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp,xem tại đây

Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ Cục HKVN nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội Đảng bộ Cục HKVN nhiệm kỳ 2020-2025,xem tại đây
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website