Lấy ý kiến Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Sa Pa giai đoạn đến năm 2030

Thứ Năm, 21/03/2019 - 08:55 GMT+7

Bản vẽ A02 xem tại đây
Bản vẽ A03 xem tại đây 
Bản vẽ A04 xem tại đây
Bản vẽ A05 xem tại đây
Bản vẽ A06 xem tại đây
Bản vẽ A07 xem tại đây
Bản vẽ A10 xem tại đây
Bản vẽ A11 xem tại đây
Bản vẽ A15 xem tại đây
Thuyết minh CHK Sa Pa giai đoạn đến năm 2030 xem tại đây
Tổng mức đầu tư  xem tại đây
Văn bản pháp lý  xem tại đây
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website