Khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thứ Bảy, 04/04/2020 - 17:17 GMT+7

Ngày 01 tháng 4 năm 2020, Bộ GTVT đã phát hành văn bản gửi các đơn vị thuộc Bộ yêu cầu thực hiện khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, để động viên, khen thưởng kịp thời trong công tác phòng, chống dịch bệnh, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó tập trung vận động công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, góp phần sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh.

Ngoài ra, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương và khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh, không đợi đến khi hết dịch mới thực hiện khen thưởng. Quan tâm khen thưởng đối với đội ngũ cán bộ y tế; các tập thể, cá nhân ở địa bàn có diễn biến dịch bệnh phức tạp...

                                             
                                                                      (Ảnh minh họa)

Về  hình thức khen thưởng, Bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động khen thưởng theo thẩm quyền. Đối với Giấy khen, các cơ quan, đơn vị chủ động khen thưởng theo thẩm quyền. Đối với Bằng khen của Bộ trưởng, trình Bộ GTVT xem xét, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đối với Bằng khen của TTCP, tập thể, cá nhân lập thành tích tiêu biểu, xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng lớn thì đề nghị Bộ GTVT xem xét, trình TTCP khen thưởng.

Hồ sơ, thủ tục khen thưởng được thực hiện theo thủ tục đơn giản theo quy định tại Điều 55, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website