Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng

Thứ Hai, 06/09/2021 - 13:42 GMT+7

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) Đinh Việt Thắng đã ký ban hành Chỉ thị tăng cường kỷ luật, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong thực hiện công vụ quản lý nhà nước về hàng không dân dụng.

Theo đó, Cục trưởng yêu cầu các cấp ủy Đảng thuộc Đảng ủy Cục HKVN nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương và phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, vi phạm trong thực thi công vụ. Trong thời gian tới, xác định những nội dung này là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Cục, Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phân công, bố trí đủ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của mình xử lý công việc nghiêm túc, kịp thời, đúng pháp luật. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và giải quyết công việc trên dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện đầy đủ các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Không được thu bất kỳ một khoản tiền nào ngoài  quy định liên quan đến giải quyết công việc; quản lý chặt số lượng giấy phép, giấy chứng nhận và giấy tờ đã được cấp, đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần phối hợp với các Hội đồng sát hạch cấp giấy phép, năng định nhân viên hàng không và đánh giá trình độ tiếng anh, đánh giá giám định sức khỏe nhân viên hàng không để giám sát chặt chẽ việc tổ chức sát hạch và đánh giá kết quả giám định sức khỏe đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; thường xuyên theo dõi, nắm bắt phản ánh về sai phạm, vi phạm, tiêu cực trong việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hoạt động của cơ quan mình và chủ động xác minh, làm rõ để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.


Cục trưởng yêu cầu Chánh Văn phòng Cục chịu trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức thường xuyên làm việc tại Bộ phận Một cửa để tiếp nhận và phối hợp xử lý hồ sơ công việc; theo dõi, tổng hợp và báo cáo Cục trưởng việc giải quyết công việc trên dịch vụ công trực tuyến.

Đối với Thanh tra Cục, Cục trưởng yêu cầu cần tăng cường giám sát việc sát hạch cấp giấy phép, năng định và đánh giá trình độ tiếng Anh cho nhân viên hàng không; giám sát việc công khai minh bạch việc giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị.

Đối với các Cảng vụ hàng không, Cục trưởng yêu cầu  Giám đốc các Cảng vụ hàng không chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát chặt các hoạt động hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

Cấp ủy Đảng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tiêu cực, nhũng nhiễu, tham nhũng trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ hoặc vi phạm về đạo đức công vụ trong cơ quan, đơn vị mình.

Ngoài ra, Cục trưởng yêu cầu các cán bộ, công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ công vụ được phân công; giải quyết công việc bảo đảm chất lượng, tiến độ và đúng thủ tục quy định; giải quyết công việc trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định, không gây phiền nhiễu, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc; không được nhận bất kỳ khoản tiền nào quy định; chấp hành nghiêm chỉnh đạo đức công vụ; chịu trách nhiệm về những vi phạm, tiêu cực, tham nhũng và các vi phạm về đạo đức công vụ do mình gây ra.

Cục trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Cục nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị này./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website