Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng.

Thứ Ba, 31/01/2023 - 14:00 GMT+7

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 52/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng.

Thông tư  này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo vệ môi trường hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam.

 

Các nội dung được quy định tại Thông tư bao gồm bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác tàu bay (tiếng ồn, khí thải động cơ tàu bay, kiểm soát giảm thiểu khí thải, tiếng ồn từ hoạt động của tàu bay); bảo vệ môi trường tại cảng hàng không, sân bay (hạ tầng kỹ thuật, bản đồ tiếng ồn, kiểm soát tiếng ồn, kiểm soát bụi khí thải, nước thải, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại, phòng ngừa ứng cứu sự cố môi trường, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, trang thiết bị có khả  năng bức xạ tại cảng hàng không, sân bay).

 

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023 và thay thế Thông tư số 53/2012/TT-BGTVT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng. Bãi bỏ Điều 1 Thông tư số 28/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không.

 

Trường hợp các văn bản viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng các quy định tại các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó./.

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website