Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam (mới)

Thứ Hai, 29/05/2023 - 15:24 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa ký ban hành Quyết định số 651/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2023 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam gồm:

1. Phòng Kế hoạch - Đầu tư.

2. Phòng Tài chính.

3. Phòng Tổ chức cán bộ.

4. Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay.

5. Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay.

6. Phòng Quản lý hoạt động bay.

7. Phòng Vận tải hàng không.

8. Phòng An ninh hàng không.

9. Phòng Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

10. Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế.

11. Văn phòng.

12. Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam.

13. Cảng vụ hàng không miền Bắc.

14. Cảng vụ hàng không miền Trung.

15. Cảng vụ hàng không miền Nam.

16. Trung tâm Y tế hàng không.

 

Các Phòng, Văn phòng (tổ chức quy định từ 1 đến 11) là tổ chức giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam là cơ quan của Cục, thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước mà Cục được phân cấp quản lý.

Các Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam là tổ chức hành chính tương đương Chi cục.

Trung tâm Y tế hàng không là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục.

 

Bộ trưởng quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức theo quy định của pháp luật; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Cảng vụ hàng không, Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

 

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức còn lại thuộc Cục.


 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/5/2023 và thay thế các Quyết định sau:

- Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam;

- Quyết định số 1055/QĐ-BGTVT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam;

- Quyết định số 1824/QĐ-BGTVT ngày 23/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sáp nhập phòng Pháp chế với phòng Hợp tác quốc tế và đổi tên thành Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế thuộc Cục Hàng không Việt Nam.

 

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

 

Nội dung chi tiết, xem tại đây./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website