Tuổi trẻ ACV tích cực học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ Ba, 18/05/2021 - 10:19 GMT+7

Chào mừng kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021), 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021), Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên ACV đã tích cực đẩy mạnh các phòng trào tới các đoàn viên, thanh niên về việc “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, Người là tấm gương lớn về lối sống giản dị, thực hành tiết kiệm. Bác cho rằng: tiết kiệm là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi. Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, mà làm những việc đem lại ích lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của cũng vui lòng. Tiết kiệm là tích cực, tiết kiệm không phải là ép bộ đội, cán bộ và nhân dân nhịn ăn, nhịn mặc. Trái lại, tiết kiệm cốt để giúp vào tăng gia sản xuất, mà tăng gia sản xuất là để dần dần nâng cao mức sống của bộ đội, cán bộ và nhân dân. Nói theo lối khoa học, thì tiết kiệm là tích cực, chứ không phải là  tiêu cực.

Đoàn Thanh niên ACV phát động phong trào tiết kiệm, xây dựng bản sắc văn hóa ACV

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ 3 nội dung của việc tiết kiệm bao gồm: 1- Tiết kiệm sức lao động: tức là phải tổ chức sắp xếp cho khéo, phải nâng cao năng suất lao động, một người làm bằng hai, ba người. 2- Tiết kiệm thời giờ: Người nói: “Thời giờ tức là tiền bạc; “Một tấc bóng là một thước vàng. Ai đưa vàng bạc vứt đi, là người điên rồ, ai đưa thời giờ vứt đi, là người ngu dại”. Tiết kiệm thời giờ của mình và tiết kiệm thời giờ của người khác. Để tiết kiệm thời gian phải giữ vững kỷ luật lao động trong 8 giờ vàng ngọc, phải sắp xếp công việc một cách khoa học, phải hạn chế việc họp hành kéo dài mà không hiệu quả. 3- Tiết kiệm của cải, vật chất: là chi tiêu hợp lý, chi tiêu phải thấp hơn so với khả năng cho phép để tạo ra sự tích lũy vật chất cho cá nhân cũng như xã hội, cho đơn vị. Tiết kiệm là quyết không để của cải vật chất bị thất thoát vào những việc lãng phí vô ích.

(Sử dụng trang thiết bị và thời gian làm việc hiệu quả)

Đã 52 năm Bác đi xa, nhưng tư tưởng, tấm gương đạo đức ngời sáng, giản dị và vĩ đại của Người sẽ mãi trường tồn theo thời gian. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là những hành động thiết thực  để mỗi chúng ta bày tỏ niềm tin yêu, kính trọng đối với Bác, là dịp để chúng ta tự nhắc nhở bản thân và những người xung quanh, tự rút ra bài học kinh nghiệm về thực hành tiết kiệm, cùng nhau đoàn kết thực hiện lời dặn của Người: Xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 có ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, thì việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là rất cần thiết và cấp bách. Chính vì lẽ đó, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên ACV tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào nội dung sinh hoạt chi đoàn một cách làm sinh động, sáng tạo và hiệu quả.

Đoàn Thanh niên ACV

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website