Phê duyệt Chương trình an ninh hàng không Cảng HKQT Cam Ranh

Thứ Hai, 04/10/2021 - 10:43 GMT+7

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành văn bản phê duyệt Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không HKQT Cam Ranh

Theo đó, Cảng HKQT Cam Ranh có trách nhiệm cung cấp các nội dung liên quan đến các cơ quan, đơn vị theo danh mục phân phối tài liệu trong Chương trình an ninh hàng không. Đảm bảo đủ nguồn lực và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Chương trình an ninh hàng không.

Các thông số về hạ tầng, lưu lượng hành khách, công suất khai thác, danh sách các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, danh sách các hãng hàng không hoạt động tại Cảng trong Chương trình an ninh hàng không này có giá trị tham khảo tại thời điểm phê duyệt để xác lập định mức quân số lực lượng kiểm soát an ninh, thiết bị an ninh hàng không và phương án kiểm soát an ninh hàng không tại các khu vực tại Cảng HKQT Cam Ranh.


Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, Cảng HKQT Cam Ranh rà soát, đánh giá sự phù hợp của Chương trình an ninh hàng không để đề xuất sửa đổi, bổ sung nếu cần. Trường hợp có thay đổi về điều kiện khai thác, tăng, giảm lưu lượng hành khách ảnh hưởng đến phương án kiểm soát an ninh hàng không, Cảng phải đánh giá sửa đổi, bổ sung, đề xuất kịp thời.

Cục giao Cảng vụ hàng không miền Trung có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Chương trình an ninh hàng không của Cảng HKQT Cam Ranh; định kỳ 6 tháng đánh giá tính hiệu quả của Chương trình và báo cáo Cục Hàng không Việt Nam./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website