CHI TIẾT VĂN BẢN
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kí hiệu 02/VBHN-BNV
Trích yếu nội dung Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CB,CCVC và NLĐ
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực
Ngày ban hành 02/05/2022
Ngày có hiệu lực 02/05/2022
Ngày hết hiệu lực
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành
Người ký duyệt Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Phạm Thị Thanh Trà
File đính kèm  
Liên kết website