Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023

Chủ Nhật, 29/01/2023 - 20:09 GMT+7

Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) vừa ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023.

Theo đó, Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được ban hành nhằm mục đích triển khai đồng bộ việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh  vực hàng  không  dân  dụng theo Luật  Xử  lý  vi  phạm hành  chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời thu thập thông tin, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, thông qua đó kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật vềxử lý vi phạm hành chínhvà hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không.


 

Nội dung thực hiện bao gồm công tác rà  soát,  theo  dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung và các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng nói riêng; công tác tuyên  truyền, phổ biến và hướng dẫn các  quy định của pháp  luật liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực HKDD; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý viphạm hành chính cho các cán bộ, công chức, viên chức và thành viên tổ bay thông qua viêc tổ chức hội nghị, hội thảo, biên soạn tài liệu và các hình thức phù hợp khác; công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP; báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng; công  tác tuyên  truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính; công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website