Mời đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn hàng không Năm 2020

Thứ Ba, 30/06/2020 - 15:13 GMT+7

Bộ quy chế An toàn hàng không năm 2011 và sửa đổi, bổ sung các năm 2016, 2017, 2018 đã được ban hành. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng đầy đủ các cập nhật các tiêu chuẩn khuyến cáo thực hành của trong các phụ ước ICAO cũng như thực tiễn hoạt động hàng không tại Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam hoàn thành dự thảo và đề nghị các đơn vị cho ý kiến đối với các sửa đổi , bổ sung cho năm 2020.


Đề nghị các tổ chức, cá nhân cho ý kiến đối với dự thảo một số nội dung sửa đổi Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay năm 2020 dưới đây và gửi về địa chỉ phòng Tiêu chuẩn An toàn bay qua địa chỉ email dưới đây: viettvcaav@gmail.com và phucaav@gmail.com

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Phần 1: Tải về
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Phần 4: Tải về
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Phần 5: Tải về
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Phần 6: Tải về
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Phần 7: Tải về (AMT)   Tải về (Pilot) Tải về (Dispatcher)
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Phần 8: Tải về
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Phần 10: Tải về
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Phần 11: Tải về
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Phần 12: Tải về
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Phần 13: Tải về
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Phần 14: Tải về
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Phần 15: Tải về
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Phần 16: Tải về
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Phần 17: Tải về
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Phần 18: Tải về
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Phần 19: Tải về
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Phần 20: Tải về
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Phần 21: Tải về
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Phần 22: Tải về

Các State Letter của ICAO năm 2020 để tham khảo:
AN 11/1.3.32-20/18  Tải về
AN 12/1.1.24-20/19 Tải về
AN 11/6.3.31-20/31 Tải về
AN 11/32.3.15-20/32 Tải về

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website