Mời đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn hàng không Năm 2017

Thứ Tư, 08/03/2017 - 09:56 GMT+7

Bộ quy chế An toàn hàng không năm 2011 và 2016 đã được ban hành. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng đầy đủ các cập nhật các tiêu chuẩn khuyến cáo thực hành của trong các phụ ước ICAO, Cục Hàng không Việt Nam hoàn thành dự thảo và đề nghị các đơn vị cho ý kiến đối với các sửa đổi , bổ sung cho năm 2017.

 
Đề nghị các tổ chức, cá nhân cho ý kiến đối với dự thảo một số nội dung sửa đổi Part 15 - VARs 2017 dưới đây và gửi về địa chỉ phòng Tiêu chuẩn An toàn bay
qua địa chỉ email dưới đây: viettv@caa.gov.vn hoặc phutv@caa.gov.vn

Công văn mời họp đóng góp ý kiến [ngày 10-11April2017]: Công văn mời họp

Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về Quản lý mệt mỏi Phần 15:    VARs Part 15 Amendment 2017 Effective 2018   

Bảng so sánh giữa Quy chế An toàn EASA Part ORO.FTL với Bộ QCATHK Phần 15: EASA ORO.FTL vs VARs Part 15

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dự thảo xin ý kiến sửa đổi bổ sung Bộ quy chế An toàn hàng không phần 1, 3, 6, 10 theo công văn 717/CHK-TCATB ngày 22/2/2017 và 977/CHK-TCATB ngày 08/3/2017.

Công văn đề nghị đóng góp ý kiến ngày 08/3/2017:  Cong van 977/CHK-TCATB

Các nội dung sửa đổi bổ sung Phần 1 (định nghĩa): Phan 1 Amendment 2017

Các nội dung sửa đổi bổ sung Phần 3: Phan 3 Amendment 2017

Các nội dung sửa đổi bổ sung Phần 6: Phan 6 Amendment 2017

Các nội dung sửa đổi bổ sung Phần 10: Phan 10 Amendment 2017
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website