Danh mục Đơn, Mẫu biểu an toàn bay // CAAV Flight Safety Form and Application

Thứ Sáu, 07/07/2017 - 06:09 GMT+7

Các Đơn, Mẫu biểu dưới đây được sử dụng đối với (The forms and applications hereafter used for): (1) Nhân viên hàng không lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay nộp hồ sơ xin cấp bằng, năng định và các sửa đổi, bổ sung cần thiết (PEL in aircraft operation and maintenance areas applied for licensing, rating and its revised or amendment); (2) Các Tổ chức xin cấp Giấy chứng nhận, năng định, xin phê chuẩn và các đề nghị khác (ORG for Certificate, Specification, Approval and other proposed application); (3) Các mẫu báo cáo về Cục HKVN (Mandatory Occurrence Report and other required reports to CAAV)

A. CÁC MẪU BIỂU LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG
     PEL APPLICATION FORM (NEW 2023 !!!!)B. CÁC MẪU BIỂU LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC
     ORG APPLICATION FORM 

AOC Application Form: 

FAOC Application Form

AMO Application Form

ATO Application Form

AWOC Application Form

C. CÁC MẪU BIỂU LIÊN QUAN ĐẾN TÀU BAY
     AIRCRAFT APPLICATION FORM

D. CÁC MẪU BÁO CÁO
     MANDATORY OCCURRENCE REPORTSÝ KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
  • Tài liệu hướng dẫn / Advisory Circulars >>> (28/07/2016)

    Hướng dẫn thực hiện Bộ quy chế An toàn hàng không năm 2011 và các sửa đổi, bổ sung năm 2016. ///Advisory Circulars of CAAV to Aviation Regulations 2011 and its amendments 2016.///

Liên kết website