Danh sách hộp thư điện tử tiếp nhận điều phối Slot tại các cảng hàng không

Thứ Ba, 07/03/2023 - 15:02 GMT+7

Danh sách hộp thư điện tử tiếp nhận điều phối Slot tại các cảng hàng không, sân bay:

STT

NỘI DUNG

THƯ ĐIỆN TỬ

GHI CHÚ

1.

Điều phối Slot tại HAN

slothan@caa.gov.vn

 

2.

Điều phối Slot tại SGN

slotsgn@caa.gov.vn

 

3.

Điều phối Slot tại DAD

slotdad@caa.gov.vn

 

4.

Điều phối Slot tại CXR

slotcxr@caa.gov.vn

 

5.

Điều phối Slot tại VII

slotvii@caa.gov.vn

 

6.

Điều phối Slot tại HPH

slothph@caa.gov.vn

 

7.

Điều phối Slot tại PQC

slotpqc@caa.gov.vn

 

8.

Điều phối Slot tại HUI

slothui@caa.gov.vn

 

9.

Điều phối Slot tại DLI

slotdli@caa.gov.vn

 

10.

Điều phối Slot tại VCA

slotvca@caa.gov.vn

 

11.

Điều phối Slot tại VDH

slotvdh@caa.gov.vn

 

12.

Điều phối Slot tại THD

slotthd@caa.gov.vn

 

13.

Điều phối Slot tại DIN

slotdin@caa.gov.vn

 

14.

Điều phối Slot tại UIH

slotuih@caa.gov.vn

 

15.

Điều phối Slot tại PXU

slotpxu@caa.gov.vn

 

16.

Điều phối Slot tại TBB

slottbb@caa.gov.vn

 

17.

Điều phối Slot tại VCL

slotvcl@caa.gov.vn

 

18.

Điều phối Slot tại BMV

slotbmv@caa.gov.vn

 

19.

Điều phối Slot tại VKG

slotvkg@caa.gov.vn

 

20.

Điều phối Slot tại CAH

slotcah@caa.gov.vn

 

21.

Điều phối Slot tại VCS

slotvcs@caa.gov.vn

 

22.

Điều phối Slot tại VDO

slotvdo@caa.gov.vn

 

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website