Phê duyệt điều chỉnh Văn kiện dự án rà soát, đánh giá và khuyến nghị về kết quả nghiên cứu quy hoạch một số cảng hàng không giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ Tư, 04/10/2023 - 08:45 GMT+7

Đây là Dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ kỹ thuật ngành giao thông vận tải giai đoạn 2017-2021 sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ốt-xtrây-lia” thông qua Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT).

Bộ GTVT vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh Văn kiện dự án rà soát, đánh giá và khuyến nghị về kết quả nghiên cứu quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phương án quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo giai đoạn 2021-2030 thuộc “Chương trình hỗ trợ kỹ thuật ngành giao thông vận tải giai đoạn 2017-2021 sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ốt-xtrây-lia”.

 

Dự án có tổng mức vốn ODA không hoàn lại từ Chương trình Aus4Transport là 713.000 AUD (hơn 450.000 USD) với thời gian dự kiến thực hiện dự án từ tháng 7/2023 đến 6/2024.

 
(Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

Mục tiêu tổng quát nhằm rà soát quy hoạch các Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, xây dựng phương án quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo để bảo đảm tính hợp lý, tối ưu hóa quỹ đất và hiệu quả khai thác các công trình; bảo đảm khả năng phát triển bền vững, mở rộng trong dài hạn; đồng thời cũng cần bảo đảm tính ổn định để đáp ứng lộ trình đầu tư các công trình.

 

Hoạt động của Dự án bao gồm, rà soát, đánh giá phương án quy hoạch các cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Đà Nẵng, Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tư vấn trong nước đã hoàn thành; khuyến nghị về phương án quy hoạch hoặc đề xuất các ý tưởng quy hoạch (nếu cần) để tư vấn trong nước tiếp tục triển khai, hoàn thiện báo cáo quy hoạch; khuyến nghị loại tàu bay khai thác, đề xuất phương án quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo; Hội thảo kỹ thuật nâng cao năng lực cho các bên liên quan./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website