Trách nhiệm của doanh nghiệp cảng hàng không, người khai thác cảng không và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không

Thứ Hai, 05/10/2015 - 14:36 GMT+7

Theo quy định tại Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 28/2010/TT-BGTVT ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, trách nhiệm của các doanh nghiệp, người khai thác cảng cảng không và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không được quy định như sau:

Người khai thác cảng hàng không sân bay có trách nhiệm chủ trì việc bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ cho tàu bay chuyên cơ, khách chuyên cơ và hàng hóa, hành lý của đoàn khách chuyên cơ  trong khu vực sân bay; phối hợp việc bảo đảm an ninh chuyến bay chuyên cơ; bố trí khu vực đỗ riêng, bố trí lực lượng canh gác bảo vệ tàu bay chuyên cơ và chủ trì phối hợp canh gác bảo vệ tàu bay chuyên cơ; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các bộ phận phục vụ, chuẩn bị tàu bay chuyên cơ làm nhiệm vụ, bảo đảm lịch cất, hạ cánh của tàu bay chuyên cơ; phối  hợp việc tổ chức các nghi lễ đón, tiễn phù hợp với tính chất của nhiệm vụ chuyên cơ, đáp ứng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

                                          

 Đối với các chuyến bay chuyên cơ nước ngoài, Người khai thác cảng hàng không phối hợp với cơ  quan có trách nhiệm của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ tăng cường cho tàu bay, khách chuyên cơ nước ngoài tại khu vực sân bay Việt Nam khi có yêu cầu phía nước ngoài.

Các doanh nghiệp cảng hàng không có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chuyên cơ.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không có trách nhiệm chủ trì phối hợp việc bảo đảm an ninh cho tàu bay chuyên cơ, khách chuyên cơ và hàng hóa, hành lý của đoàn khách chuyên cơ trong khu vực sân bay.

Đối với các chuyến bay chuyên cơ nước ngoài, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không phối hợp với cơ quan có trách nhiệm  của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an bảo đảm an ninh tăng cường cho tàu bay, khách chuyên cơ nước ngoài tại khu vực sân bay Việt Nam khi có yêu cầu của phía nước ngoài.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014./.

 

 

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website