Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Bộ GTVT

Thứ Hai, 27/03/2023 - 10:10 GMT+7

Bộ GTVT vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) trong Bộ Giao thông vận tải".

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ phải chịu trách nhiệm chính trong nâng chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung về công tác PCTN, TC tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp mình.

 

Trong đó tập trung tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, TC; các văn bản về Phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; phố biến, quán triệt các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác PCTN, TC của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ.

 

Các hình thức tuyên truyền, phổ biến nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến, giao ban, tổng kết, sinh hoạt chuyên đề, in ấn, cấp phát các ấn phẩm tuyên truyền về PCTN, TC; treo băng rôn, khẩu hiệu, maket  tuyên truyền trực quan về công tác PCTN, TC.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN, TC và tội phạm; công tác kê khai, xác minh tài sản thu nhập cá nhân tại 02 khu vực Bắc, Nam trong năm 2023, 2024.

 

Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung công tác PCTN, TC phải phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức và phù hợp với từng đối tượng, từng vị trí, lĩnh vực công tác, đảm bảo thiết thực, tránh hình thức./.

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website