Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý

Thứ Ba, 23/05/2023 - 15:10 GMT+7

Cục trưởng Cục HKVN Đinh Việt Thắng vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam.

Theo đó, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục HKVN năm 2023 bảo đảm trên nguyên tắc có sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, nhất là người được lấy phiếu tín nhiệm, người ghi phiếu tín nhiệm; bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả tín nhiệm.

Cục HKVN nghiêm cấm và xử lý nghiêm hành vi vi phạm, làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để làm giảm uy tín của người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ và được công khai theo quy định. Những cán bộ có tín nhiệm thấp phải kịp thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, cho từ chức, miễn nhiệm hoặc bố trí công tác khác thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

Quá trình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm phải thực hiện nghiêm theo quy định của Đảng và các văn bản liên quan, bảo đảm thực chất, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đối với Đảng.

(Ảnh minh họa).

Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành đối với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục, từ lãnh đạo Cục đến lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục (cấp có đơn vị trực thuộc).

Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm là Cục trưởng; Phó Cục trưởng; Giám đốc, Phó Giám đốc các Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam và Trung tâm Y tế hàng không.

Thời điểm lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành trong tháng 7 năm 2023.Việc lấy phiếu tín nhiệm có thể kết hợp tổ chức với hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của đơn vị.

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt.

Nội dung lấy phiếu tín nhiệm gồm các nội dung sau: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao…

Kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ…/.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website