Hợp nhất Thông tư Quy định về nhân viên hàng không, đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không

Thứ Tư, 10/08/2022 - 09:06 GMT+7

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 31/VBHN-BGTVT ngày 21/7/2022 hợp nhất Thông tư Quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không.

Theo đó, Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2018, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

 

Thông tư số 35/2021/TT-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 02 năm 2022.

 

Nội dung Văn bản hợp nhất,  xem tại đây./.
 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website