Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hàng không hết hiệu lực thi hành

Thứ Hai, 31/07/2023 - 08:09 GMT+7

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, trong lĩnh vực hàng không dân dụng, có 03 văn bản hết hiệu lực thi hành một phần (tính từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 30/6/2023) gồm:

 

- Thông tư số 28/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không ( Điều 4 của TT số 28/2020/TT-BGTVT được bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 58 Thông tư số 34/2022/TT-BGTVT ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về Chương trình đào tạo, huấn luyện An ninh hàng không Việt Nam).

- Thông tư số 11/2020/TT- BGTVT ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng không (Điều 2; khoản 2, điểm g khoản 3 Điều 4; khoản 2, điểm đ khoản 3 Điều 5; khoản 2, điểm g khoản 3 Điều 6; khoản 2 Điều 7; Điều 10 của Thông tư số 11/2020/TT-BGTVT được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông tư số 44/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2020/TTBGTVT ngày 21/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng không).

 - Thông tư số 28/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không (Điều 1 của TT số 28/2020/TT-BGTVT được bãi bỏ bởi Thông tư số 52/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng).

 

02 văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực hàng không dân dụng hết hiệu lực thi hành toàn bộ (tính từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 30/6/2023) gồm:

- Thông tư số 43/2017/TT-BGTVT ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không (Bị thay thế bởi Thông tư số 34/2022/TTBGTVT ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về Chương trình đào tạo, huấn luyện An ninh hàng không Việt Nam).

- Thông tư số 53/2012/TT-BGTVT ngày 25 tháng 12 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng (bthay thế bởi Thông tư số 52/2022/TTBGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng)./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website