Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước ưu tiên triển khai.

Thứ Sáu, 12/08/2022 - 21:28 GMT+7

Nội dung chi tiết Dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước ưu tiên triển khai, xem tại đây./
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website