Lấy ý kiến Dự thảo TCCS Tiêu chuẩn về bản đồ, sơ đồ hàng không

Thứ Ba, 03/12/2019 - 15:20 GMT+7

Dự thảo TCCSL Tiêu chuẩn về bản đồ, sơ đồ hàng không: xem tại đây
Phụ lục, xem tại đây
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website