Lấy ý kiến Dự thảo hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 cảng hàng không Quốc tế Long Thành

Thứ Tư, 09/10/2019 - 11:05 GMT+7

Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 cảng hàng không Quốc tế Long Thành:
Hồ sơ  bản vẽ quy hoạch: QH 1.5QH 6.10QH 10.14QH 15.18
Hồ sơ thuyết minh: Chương 1.2Chương 3.4; Chương 5.6Chương 7Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website