Tăng cường công tác cải cách hành chính của Bộ Giao thông vận tải

Thứ Ba, 05/11/2019 - 09:15 GMT+7

Tăng cường công tác cải cách hành chính của Bộ Giao thông vận tải

Đến nay, công tác này nói chung đã đạt được  một số kết quả quan trọng, hệ thống thể chế và thủ tục hành chính được cải thiện, bộ máy hành chính tinh gọn hơn, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức,người lao độngngày càng chuyên nghiệp, phong cách ứng xử đã có những tiến bộ rõ rệt, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin được nâng cao.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, công tác này chưa đạt được kết quả cao như mong đợi, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của Ngành.

Do vậy, để đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Bộ GTVT giai đoạn 2011-2020 và các năm tiếp theo, Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục và các Cục trực thuộc Bộ, hàng năm xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan mình. Trong đó, phải xác định rõ từng nhiệm vụ, tiến độ phải thực hiện; phân công đơn vị, cá nhân chủ trì và bố trí nguồn lực bảo đảm cho việc thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời tháo gỡ hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ, xử lý những khó khăn, vướng mắc, cản trở công tác cải cách hành chính.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan,đơn vị cần tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường tuyên truyền về cải cách hành chính bằng các hình thức mới, sáng tạo nhằm khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân tham gia nghiên cứu và đề xuất sáng kiến cải cách hành chính.

Kết quả cải cách hành chính hàng năm của đơn vị là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với từng cá nhân, đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu và là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website