Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ Hai, 29/03/2021 - 14:17 GMT+7

Trong hai ngày 27 và 28/3/2021, tại trụ sở Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), Đảng ủy Cục HKVN đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ bằng hình thức trực tuyến.

Tại điểm cầu trụ sở Cục HKVN, thành phần gồm các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Cục HKVN, bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên cùng toàn thể cán bộ, đảng viên công tác tại khu vực Long Biên. 

Tại điểm cầu các Cảng vụ Hàng không miền Bắc, Trung, Nam gồm các đồng chí trong Ban chấp hành Cảng vụ Hàng không, các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cảng vụ Hàng không.

Đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.(Một số hình ảnh tại buổi nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng)

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng quán triệt các chuyên đề: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Sau 02 ngày, Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam có 436 lượt cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

(Ban Tuyên giáo Đảng ủy Cục HKVN)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website