Chỉ thị về Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Thứ Năm, 09/06/2022 - 07:55 GMT+7

Ban Cán sự đảng Bộ GTVT vừa có văn bản số 01-CT/BCSĐ về việc lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, Ban Cản sự đảng Bộ GTVT yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

 

Đồng thời chỉ đạo ban chấp hành công đoàn cùng cấp bám sát hướng dẫn của công đoàn cấp trên để chuẩn bị tốt nội dung đại hội, tổ chức đại hội theo đúng tiến độ yêu cầu.

 

Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: phối hợp cấp ủy, tổ chức đảng, thị trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ chỉ đạo công đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung văn kiện, công tác nhân sự phục vụ đại hội và tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp, hoàn thành tổ chức đại hội công đoàn các cấp đảm bảo theo tiến độ yêu cầu của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; lựa chọn hình thức tổ chức đại hội phù hợp với điều kiện, tình hình tại đơn vị và diễn biến của dịch bệnh Covid-19; xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, chuẩn bị tốt nội dung văn kiện, công tác nhân sự, các điều kiện để tổ chức Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo quy định.

    

(Chủ tịch Đỗ Nga Việt trao Bằng khen của Tổng liên đoàn LĐVN cho các tập thể và cá nhân suất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2021 ngành GTVT).


Báo cáo trình Đại hội cần đánh giá đúng thực trạng phong trào công chức, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn trong 5 năm qua, khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải dựa trên dự báo sát, đúng tinh hình, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Cán sự đảng và của Bộ GTVT; chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn các cấp trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo sự đồng thuận, chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với các hoạt động của tổ chức công đoàn; phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

 

Ngoài ra, lãnh đạo công đoàn các cấp phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, có nhiều công trình, phần việc, sản phẩm chào mừng đại hội công đoàn các cấp; biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong đoàn viên, người lao động…/.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website