Tiếp tục triển khai tiếp nhận, xử lý hồ sơ về thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực hàng không dân dụng

Thứ Sáu, 29/05/2020 - 09:10 GMT+7

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải về việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến các TTHC trong lĩnh vực hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản thông báo về nội dung này.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ và công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước thông qua đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời thực hiện có hiệu quả việc xử lý các thủ tục hành chính qua hệ thống  cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực hàng không dân dụng, Cục HKVN đã triển khai việc tiếp tục thực hiện nội dung này đến các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Các TTHC này đã được công bố trên hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến và được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT Bộ GTVT (http://dichvucong.mt.gov.vn) và https://dichvucong.mt.gov.vn/web/cong-dich-vu-cong/thu-tuc-hanh-chinh#/thu-tuc-hanh-chinh?agency=BGTVT_HK&renew=64&all=false&page=1Thực hiện đúng theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT,  nhằm tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và Nhà nước, giảm tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính,Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan nộp hồ sơ thủ tục hành chính do Cục Hàng không Việt Nam có thẩm quyền giải quyết bằng hình thức trực tuyến qua mạng (trừ những thủ tục hành chính có hồ sơ nhiều, bản vẽ khổ lớn..).

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện và yêu cầu các cảng vụ hàng không thông báo nội dung này đến các cơ quan, đơn vị hiện đang khai thác tại cảng hàng không do các cảng vụ hàng không quản lý./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Tin đã đưa
Liên kết website