Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hàng không tại bộ phận Một cửa

Thứ Ba, 27/10/2020 - 16:07 GMT+7

Cục Hàng không Việt Nam vừa triển khai Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hàng không tại bộ phận Một cửa bằng phương thức gửi phiếu đánh giá đối với thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa.

Theo Kết quả khảo sát, Cục Hàng không Việt Nam nhận được 92 phiếu đánh giá của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết 12 TTHC trong lĩnh vực quản lý cảng hàng không sân bay, quản lý hoạt động bay, an ninh hàng không,vận tải hàng không, tiêu chuẩn an toàn bay, pháp chế.

Cụ thể:

- Đánh giá về vị trí và cơ sở vật chất của Bộ phận Một cửa đạt 91/92 phiếu;

- Đánh giá về TTHC được niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác (bằng hình thức niêm yết đạt 02/92 phiếu, bằng hình thức điện tử đạt 09/92 phiếu, bằng cả hai hình thức niêm yết và điện tử là 81/92 phiếu);

- Đánh giá về thành phần hồ sơ theo quy định hiện hành (phù hợp đạt 83/92 phiếu, không phù hợp đạt 01/92 phiếu và cần giảm giấy tờ là 08/92 phiếu);

- Đánh giá về việc không phải nộp giấy tờ nào ngoài thành phần hồ sơ theo quy định đạt 92/92 phiếu;

- Đánh giá về thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định (phù hợp đạt 90/92 phiếu, cần giảm thời gian giải quyết đạt 02/92 phiếu);

- Đánh giá về thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời gian cho phép theo quy định của pháp luật (ngắn hơn so với quy định đạt 12/92 phiếu, bằng thời gian quy định đạt 80/92 phiếu);

- Đánh giá mức phí, lệ phí phải nộp đúng quy định đạt 92/92 phiếu;

- Đánh giá số lần phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ TTHC (không phải liên hệ đạt 44/92 phiếu, một lần liên hệ đạt 33/92 phiếu và hơn một lần liên hệ đạt 15/92 phiếu);

- Đánh giá số lượng cơ quan phải liên hệ để hoàn thiện hồ sơ TTHC (không phải liên hệ là 38/92 phiếu; phải liên hệ với một cơ quan là 54/92 phiếu); 

- Đánh giá thái độ của CBCC khi hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính (có thái độ giao tiếp lịch sự, trả lời, hướng dẫn tận tình, tuân thủ đúng quy định trong giải quyết công việc đạt 73/92 phiếu, có thái độ giao tiếp lịch sự, trả lời, hướng dẫn tận tình, tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ sớm hơn thời hạn quy định đạt 19/92 phiếu);

- Đánh giá thời gian trả kết quả đúng hẹn đạt 92/92 phiếu;

- Đánh giá kết quả TTHC nhận được (đầy đủ, chính xác, đúng quy định đạt 90/92 phiếu, cần sửa lại thông tin là 02/92 phiếu);

- Đánh giá bố trí hình thức tiếp nhận, phản ánh kiến nghị (có bố trí đạt 90/92 phiếu, không bố trí đạt 02/92 phiếu)

- Đánh giá việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị (rất hài lòng đạt 30/92 phiếu, hài lòng đạt 62/92 phiếu).

- Đánh giá trong thời gian tới, cơ quan hành chính nhà nước cần phải cải thiện gì để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức (cải thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ người dân tại cơ quan giải quyết TTHC đạt 20/92 phiếu, tiếp tục đơn giản hóa TTHC, rút ngăn thời gian, giảm phí/lệ phí giải quyết TTHC đạt 65/92 phiếu, ý kiến khác là 07/92 phiếu).

Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa Cục HKVN được thực hiện quy củ và bước đầu đạt được những kết quả như trên là do sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Cục HKVN. Quá trình giải quyết minh bạch, được kiểm tra và giám sát bởi cơ quan, tổ chức, người dân cũng như cơ quan quản lý nhà nước trên nền tảng công nghệ thông tin, góp phần tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, giảm thời gian đi lại của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong quá trình giải quyết TTHC./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website