Quy định về Chương trình đào tạo, huấn luyện an ninh hàng không Việt Nam

Thứ Sáu, 06/01/2023 - 15:04 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn vừa ký ban hành Thông tư số 34/2022/TT-BGTVT ngày 22/12/2022 Quy định về Chương trình đào tạo, huấn luyện an ninh hàng không Việt Nam.

Theo đó, Thông tư áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện an ninh hàng không trong hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam.

 

Các nội dung về  đào tạo huấn luyện nhân viên kiểm soát an ninh hàng không, Người quản lý chuyên viên, nhân viên an ninh hàng không, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nhân viên an ninh hàng không; bồi dưỡng huấn luyện kiến thức an ninh hàng không cho đối tượng là người chịu trách nhiệm chính, giám sát viên an ninh nội bộ của doanh nghiệp; bồi dưỡng huấn luyện thành viên tổ lái, tiếp viên hàng không; nhân viên hãng hàng không nước ngoài; nhân viên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ; tập huấn, huấn luyện công chức, viên chức an ninh hàng không, giám sát viên an ninh hàng không của Nhà chức trách hàng không; bồi dưỡng, huấn luyện giáo viên giảng dạy an ninh hàng không.


(Nhân viên an ninh hàng không trong ca trực).
 

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện an ninh hàng không.

 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2023 và thay thế Thông tư số 43/2017/TT-BGTVT ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không. 

Bãi bỏ Điều 4 của Thông tư số 28/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không.

 

Nội dung cho tiết của Thông tư, xem tại đây ./.
 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website