Kiện toàn Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không

Thứ Hai, 30/05/2022 - 10:58 GMT+7

Sáng ngày 27/5/2022, tại Trụ sở, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức công bố Quyết định kiện toàn Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không và các quyết định về công tác cán bộ.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không được kiện toàn thành đơn vị hạch toán phụ thuộc - Chi nhánh của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không và các cơ sở cung cấp dịch vụ tìm kiếm cứu nạn hàng không thuộc Tổng công ty. Trung tâm bắt đầu hoạt động theo mô hình mới từ 00h01 giờ quốc tế (UTC) ngày 01/6/2022.

Tham dự cuộc họp có ông Phạm Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Đoàn Hữu Gia - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; đại diện; lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không; lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ - lao động, Văn phòng Tổng công ty và các Công ty Quản lý bay khu vực Bắc, Trung, Nam.

(Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Việt Dũng trao Quyết định kiện toàn Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn cho Giám đốc Trung tâm Dương Văn Khê).

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm tại thời điểm kiện toàn gồm Lãnh đạo Trung tâm, 02 phòng tham mưu, giúp việc: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ và 02 đơn vị trực thuộc: Trung tâm Hiệp đồng tìm kiếm cứu nạn miền Bắc và Trung tâm Hiệp đồng tìm kiếm cứu nạn miền Nam. Các cơ sở cung cấp dịch vụ tìm kiếm cứu nạn hàng không tiếp tục hoạt động theo mô hình hiện tại tới thời điểm Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không bắt đầu hoạt động theo mô hình mới.

Ông Dương Văn Khê - Trưởng Trung tâm được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không. Ông Trần Quang Hà, ông Trần Mạnh Nam và ông Nguyễn Minh Tuấn được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đoàn Hữu Gia chúc mừng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không được kiện toàn, chúc mừng các đồng chí vừa nhận Quyết định bổ nhiệm. Tổng Giám đốc tin tưởng và ghi nhận những đóng góp của các lãnh đạo Trung tâm tại các vị trí công tác trước đây và mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy sở trường, năng lực, kinh nghiệm cùng Trung tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

(Tổng Giám đốc Đoàn Hữu Gia trao các quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm).


Tổng Giám đốc chỉ đạo Công ty Quản lý bay miền Bắc, Công ty Quản lý bay miền Nam có trách nhiệm chuẩn bị tài sản, hồ sơ, tài liệu, công việc và các nội dung khác có liên quan thuộc Trung tâm Hiệp đồng Tìm kiếm - Cứu nạn bàn giao cho Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không khi Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không bắt đầu hoạt động theo mô hình mới. Công ty Quản lý bay miền Trung bàn giao các trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn của Trung tâm Hiệp đồng Tìm kiếm - Cứu nạn thuộc đơn vị về Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không. Tổng Giám đốc yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng công ty cùng phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Dương Văn Khê - Giám đốc Trung tâm cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Lãnh đạo Tổng công ty và các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị các thủ tục để kiện toàn Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không. Trung tâm mong muốn Tổng công ty cùng các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, ủng hộ để Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

(vatm.vn)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website