Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
143/2020/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế. 10.12.2020
5369/CT-CHK Chỉ thị về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt trên tàu bay trong giai đoạn hiện nay 08.12.2020
1711/CĐ-TTg Công điện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 07.12.2020
2007/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý. 07.12.2020
06/2020/TT-BNV Thông tư ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 02.12.2020
5244/CT-CHK Chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cách lý về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 01.12.2020
5225/CT-CHK Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và công tác phòng chống dịch trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Tân Sửu năm 2021 30.11.2020
138/2020/NĐ-CP Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 27.11.2020
5124TB-CHK Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải lĩnh vực hàng không tại Bộ phận Một cửa Cục Hàng không Việt Nam 23.11.2020
30/2020/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ GTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay. 18.11.2020
135/2020/NĐ-CP Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu 18.11.2020
40/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản 02.11.2020
2074/QĐ-CHK Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung, phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam 02.11.2020
28/2020/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không 28.10.2020
1969/QĐ-BGTVT Quyết định công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải 23.10.2020
2001/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối giờ hạ, cất cánh tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam 22.10.2020
21/2020/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng không và hàng không chung; việc bồi thường ứng trước không hoàn lại và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam. 28.09.2020
22/2020/TT-BGTVT Thông tư quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng 28.09.2020
112/2020/NĐ-CP Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 18.09.2020
19/2020/TT-BGTVT Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01/3/2020 đến hết 30/9/2020. 01.09.2020
Thông báo
Liên kết website