Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
3766/CĐ-CHK Công điện về việc tiếp tục chủ động phòng chống, ứng phó với Bão số 1. 17.07.2023
3740/CĐ-CHK Công điện về việc chủ động phòng chống, ứng phó với Bão số 1 17.07.2023
1445/QĐ-CHK Quyết định ban hành Hướng dẫn về danh mục hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị tối thiểu sử dụng cho cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay. 14.07.2023
1420/QĐ-CHK Quyết định về việc cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không cho Công ty Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất 11.07.2023
1373/QĐ-CHK Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Vận tải hàng không. 04.07.2023
813/QĐ-BGTVT Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án rà soát, đánh giá và khuyến nghị về kết quả nghiên cứu quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc “Chương trình hỗ trợ kỹ thuật ngành giao thông vận tải giai đoạn 2017-2021 sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ốt-xtrây-lia”. 30.06.2023
19/2023/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư liên quan đến quy định về vận tải hàng không. 30.06.2023
12/2023/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2021/TT-BGTVT ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay. 29.06.2023
07/CT-BGTVT Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GTVT. 28.06.2023
1298/QĐ-CHK Quyết định Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Cục Hàng không Việt Nam (Phiên bản 2.0) 23.06.2023
1298/QĐ-CHK Quyết định ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Cục Hàng không Việt Nam (phiên bản 2.0) 23.06.2023
PL 1298/QĐ-CHK Phụ lục của Quyết định số 1298/QĐ-HK ngày 23/6/2023 về Kiến trúc Chính phủ điện tử Cục HKVN (phiên bản 2.0) 23.06.2023
22/CT-TTg Chỉ thị chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước. 23.06.2023
1292/QĐ-CHK Quyết định ban hành Hướng dẫn về quản lý mệt mỏi trong dịch vụ Điều hành bay 23.06.2023
1216/QĐ-CHK Quyết định thành lập Tổ điều phối Slot và Quy chế làm việc Tổ điều phối Slot của Cục Hàng không Việt Nam 13.06.2023
20/CT-TTg Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo 08.06.2023
648/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 07.06.2023
29/2023/NĐ-CP Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 quy định về tinh giản biên chế. 04.06.2023
651/QĐ-BGTVT Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam 29.05.2023
1076/QĐ-CHK Quyết định ban hành Hướng dẫn về phân cấp, triển khai cấp, sửa đổi phép bay đối với chuyển bay dân dụng. 23.05.2023
Liên kết website