Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
1437/QĐ-CHK Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục HKVN 16.08.2018
1312/QĐ-CHK Quyết định số 1312/QĐ-CHK ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Cục HKVN về việc ban hành Quy trình kỹ thuật xây dựng bản đồ tiếng ồn cho cảng hàng không, sân bay 27.07.2018
34/2018/TT-BGTVT Thông tư quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng 28.05.2018
821/QĐ-CHK Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam 16.05.2018
901/QĐ-BGTVT Quyết định bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải 03.05.2018
767/QĐ-BGTVT Quyết đinh công bố phương án cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải 17.04.2018
589/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy chế soạn thảo, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng 06.04.2018
14/2018/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay 03.04.2018
13/2018/TT-BGTVT Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng ngành giao thông vận tải 29.03.2018
410/QĐ-CHK Quyết định về việc thành lập đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn trực thuộc Cảng vụ hàng không miền Bắc 15.03.2018
497/QĐ-BGTVT Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 15.03.2018
10/2018/TT-BGTVT Thông tư quy định về nhân viên hàng không, đào tạo huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không 14.03.2018
44/2018/NĐ-CP Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không 13.03.2018
325/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại của Cục Hàng không Việt Nam 02.03.2018
236/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 23.02.2018
04/2018/TT-BGTVT Thông tư quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không 23.01.2018
155/QĐ-CHK Quyết định về việc Công bố TCCS: Tiêu chuẩn khẩn nguy cứu hỏa tại cảng hàng không dân dụng 23.01.2018
156/QĐ-CHK Quyết định về việc Công bố Tiêu chuẩn cơ sở: Tiêu chuẩn đặc tính liên lạc hàng không theo yêu cầu (RCP) 23.01.2018
173/CHK-ANHK Hướng dẫn một số điểm cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh của Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT 12.01.2018
02/2018/TT-BGTVT Thông tư quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không 09.01.2018
Thông báo
Liên kết website