Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
12/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường công tác tuyên truyển, định hướng hoạt động thông tin báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, kịp thời chấn chỉnh và xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông 12.05.2021
979/QĐ-CHK Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hàng không 11.05.2021
04/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Đất đai 04.05.2021
898/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy chế văn thư lưu trữ Cục Hàng không Việt Nam 27.04.2021
1750/CĐ-CHK Công điện về việc tăng cường giám sát hành khách đeo khẩu trang tại khu vực nhà ga hành khách các Cảng hàng không 23.04.2021
839/QĐ-CHK Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 15.04.2021
805/QĐ-CHK Quyết định ban hành Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế của Cục Hàng không Việt Nam giai đoạn 2021-2025. 13.04.2021
782/QĐ-CHK Quyết định ban hành Hướng dẫn bổ sung đánh giá tình trạng mặt đường cất hạ cánh tại các cảng hàng không, sân bay. 07.04.2021
781/QĐ-CHK Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công bố tình trạng mặt đường cất hạ cánh tại cảng hàng không, sân bay. 07.04.2021
771/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo và quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam 06.04.2021
762/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng. 02.04.2021
741/QĐ-CHK Quyết định ban hành quy định về số lượng cấp phó tại các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam 01.04.2021
1126/CT-CHK Chỉ thị về công tác quốc phòng, dân sự năm 2021 19.03.2021
33/NQ-CP Nghị quyết của Chính phủ về việc ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa hai nước CHXHCN Việt Nam và Vương quốc O-man về vận tải hàng không giữa và qua lãnh thổ hai nước. 19.03.2021
590/QĐ-CHK Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc vận động và nâng cao nhận thức về văn hóa an ninh, an toàn hàng không giai đoạn 2021-2030 19.03.2021
1056/KH-CHK Quyết định ban hành Kế hoạch kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ 17.03.2021
488/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy chế công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Cục Hàng không Việt Nam 09.03.2021
457/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy trình tiếp nhận đăng ký đơn vị xác minh báo cáo phát thải trong ngành hàng không 02.03.2021
685/KH-CHK Kế hoạch phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không năm 2021 25.02.2021
405/QĐ-CHK Quyết định ban hành kế hoạch cắt, giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam. 23.02.2021
Thông báo
Liên kết website