Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
2148/QĐ-TTg Quyết định về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị 20.12.2021
35/2021/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT ngày 14/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về nhân viên hàng không; đào tạo huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không 17.12.2021
2142/QĐ-BGTVT Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải 16.12.2021
33/20221/TT-BGTVT Thông tư hướng dẫn định mức cho hoạt động quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải 15.12.2021
2129/QĐ-BGTVT Quyết đinh ban hành Kế hoạch kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2022 của Bộ GTVT 14.12.2021
32/2021/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/6/2017 của Bộ GTVT quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay 14.12.2021
2121/QĐ-BGTVT Quyết định công bố Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa. 13.12.2021
2117/QĐ-BGTVT Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch Cảng HKQT cát Bi, định hướng đến năm 2025 13.12.2021
107/2021/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 06.12.2021
29/2021/TT-BGTVT Thông tư quy định chi tiết về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay 30.11.2021
1977/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT 24.11.2021
24/2021/TT-BGTVT Quy định về quản lý, bảo trì công trình hàng không. 22.11.2021
1995/QĐ-BGTVT Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn 2021-2030. 19.11.2021
1971/QĐ-BGTVT Điều chỉnh danh sách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 theo Quyết định số 1085/QĐ-BGTVT ngày 16/6/2021. 16.11.2021
23/2021/TT-BGTVT Thông tư hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay. 05.11.2021
96/2021/NĐ-CP Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang. 02.11.2021
1832/QĐ-CHK Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020. 29.10.2021
4377/CT-CHK Chỉ thị về việc bảo đảm an toàn khai thác tàu bay trong điều kiện thời tiết bất lợi 11.10.2021
04/2021/TT-TTCP Thông tư về quy trình tiếp dân 01.10.2021
1742/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT 01.10.2021
Liên kết website