Phê duyệt danh mục Dự án đầu tư xây dựng, khai thác khu bảo trì phương tiện phục vụ mặt đất và xử lý vệ sinh tàu bay số 1 và số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Phê duyệt danh mục Dự án đầu tư xây dựng, khai thác khu bảo trì phương tiện phục vụ mặt đất và xử lý vệ sinh tàu bay số 1 và số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 508/QĐ-BGTVT ngày 15/4/2022 về việc phê duyệt danh mục Dự án đầu tư xây dựng, khai thác khu bảo trì phương tiện phục vụ mặt đất và xử lý vệ sinh tàu bay số 1 và số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Liên kết website