Dự án Xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc mới

Thứ Ba, 01/07/2014 - 15:10 GMT+7

Dự án: Xây dựng Cảnghàng không Quốc tế Phú Quốc mới theo Quyết định số 1406/QĐ-TCTCHKMN của Tổng Công ty cảng Hàng không miền Nam

1. Tên Dự án: Xây dựng Cảnghàng không Quốc tế Phú Quốc mới.
2. Quyết định của cấp có thẩm quyền: Quyết định số 1406/QĐ-TCTCHKMN  của Tổng Công ty cảng Hàng không miền Nam ngày….
3. Chủ đầu tư: Công ty cảng Hàng không miền Nam.
4. Nội dung, quy mô đầu tư: Xây dựng CảngHàng không Quốc tế Phú Quốc tại vị trí mới (Dương Tơ) đạt cấp 4E.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website