Dự án Xây dựng Hệ thông tin giao thông vận tải – Lĩnh vực Hàng không dân dụng

Thứ Ba, 01/07/2014 - 15:09 GMT+7

Dự án: Xây dựng Hệ thông tin giao thông vận tải – Lĩnh vực Hàng không dân dụng theo Quyết định số 2265/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam ngày 08/07/2010.

1. Tên Dự án: Xây dựng Hệ thông tin giao thông vận tải – Lĩnh vực Hàng không dân dụng
2. Quyết định của cấp có thẩm quyền: Quyết định số 2265/QĐ-CHK  của Cục Hàng không Việt Nam ngày 08/07/2010.
3. Chủ đầu tư: Cục Hàng không Việt Nam
4. Nội dung, quy mô đầu tư: Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu giao thông vận tải lĩnh vực hàng không dân dụng (CAAV-MIS); Xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông vận tải lĩnh vực hàng không dân dụng.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website